Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller - Mulighed for tilkøb af EN 1591-4


Ved tilkøb kontakt: Jette Henriksen, tlf. 7913 4584 eller jehe@rybners.dk


Mulighed for tilkøb af Norsk EN1591-4 certifikat, på 4. dagen af AMU-kurset.
Har du gennemført AMU-kurset, eller skal deltage på AMU-kurset i denne periode, har du mulighed for attilkøbe EN 1591-4 certifikatet, som kan tages på 4 dagen - (AMU-kurset, har en varighed på 3 dage) 4. dagen ikke en del af AMU-kurset og der kan derfor ikke søges om VEU-godtgørelse denne dag.

Denne test er udviklet i henhold til vejledningerne for Norsk olje & gass.

Test med certifikat koster kr. 2800,- ekskl. moms.

Kurset kvalificerer personer til udførelse af boltede samlinger i trykbærende systemer til kritisk drift jf. standarden DS/EN 1591-4:2013. I Norge har statoil pr. 1. Januar 2016 indført DS/EN 1591-4 og kræver at underleverandører er firpligtiget til at kvalificere medarbejderne efter denne standard.

Kurser inden for boltspændingoffshore følger alle norske retningslinjer i de norske vejledninger "OLF 118".

Indhold:

 • Lær om sikkerhed
 • Få praktiske færdigheder til at udføre bolt-momenttilspænding og efterspænding
 • Anvend momentnøgler, hydraulisk vride- og strækværktøj
 • Mærkning af bolte og møtrikker
 • Brug manualer og udvælge de rigtige momenter ved tilspænding
 • Tilspændingsværktøjer: Bliv fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og valg af disse, kend desuden sikkerhedsforskrifter, inspicer og udfør daglig vedligehold

Kurset opfylder betingelserne i DS/EN 1591-4:2013 jf. de angivne matricer:

 • Table 1 - Foundation level
 • Table 2 - Hydraulic tension tightening
 • Table 3 - Hydraulic torque tightening
 • Table 6 - Perssonel with work-based learning
 • Table 7 - Compact flangers
 • Table 8 - Clamp connectors
 • Table 9 - Special connectors/flanges


Indholdet på AMU-delen af kurset - Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller:


Fag til kurset:
Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller
Skolefagkode: 46589
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 2147,90 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2147,90 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse inden for montage, drift og vedlige-hold af Offshore Vindmøller.

Formål:
Deltageren har viden om sikkerhed/færdigheder mht. bolt momenttilspænding og efterspænding samt brug af tilspændingsværktøj. Deltageren kender mærkning af bolte/møtrikker, kan bruge ma-nualer, vælge tilspændingsværktøjer/momenter, er fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og sikkerhedsforskrifter for tilspændingsværktøj og kan inspicere/udføre daglig vedligehold af dette.

Indhold:
Deltageren har, efter teoretisk og praktisk træning, viden med hensyn til sikkerhed og færdigheder i udførelse af bolt momenttilspænding og efterspænding på Offshore vindmøller, med anvendelse af tilspændingsværktøjer, som momentnøgler, hydraulisk vride- og strækværktøj. Deltageren har viden om mærkning af bolte og møtrikker. Deltageren kan anvende manualer og udvælge de rigtige mo-menter ved tilspænding. Deltageren er fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og valg af til-spændingsværktøjer. Deltageren kender sikkerhedsforskrifter for anvendelse af tilspændingsværktø-jer. Deltageren kan inspicere og udføre daglig vedligehold på tilspændingsværktøjer.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 23. oktober 2020
Startdato 2. november 2020
Slutdato 4. november 2020
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 378,00 kr.
Pris for ledige 2147,90 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2147,90 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Momenttilspænding/efterspænding af bolte. Ved tilmelding til kurset, skal du give besked til kontaktpersonen, hvis du ønsker det norske certifikat.
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 79134584
Email jehe@rybners.dk
Kviknummer 280560AST202bo45
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 12
12 ledige pladser